Smithfield-announces-radio-tour-with-039Hey-Whiskey039